Allenasal Defence nässpray

Allensal Defence® (glycerol & solagum) nässpray

För symtomatisk behandling av allergisk rinit (av olika orsaker).

Allenasal Defence®

Allenasal Defence är en medicinteknisk produkt som förebygger och behandlar allergiska besvär i näsan orsakade av olika allergener (tex pollen eller pälsdjur). Den bildar snabbt en tunn film (barriär) över näsans slemhinna som skyddar slemhinnan mot allergener, rengör nässlemhinnan och minimerar exponeringen av allergener. Allenasal Defence verkar lokalt i näsan utan att absorberas i kroppen. Den är inte irriterande och den har snabb effekt (5-15 minuter). Den kan användas före förväntad exponering (appliceras ungefär 5–15 minuter före exponering, som skyddande åtgärd) eller efter att en allergisk reaktion har uppstått.

Förebyggande effekt: Bildar en tunn skyddsfilm på nässlemhinnan och skyddar den mot allergener och föroreningar. Applicering: 2–3 sprayningar i vardera näsborren, gärna 5–15 minuter innan exponering för allergenet. Upprepa 2–3 ggr/dag.

Behandling/lindring av symtom: Skyddsfilmen drar till sig och fångar upp irriterande ämnen som finns på nässlemhinnan. När nässlemhinnan är ren, gynnas slemhinnans egen förmåga till läkning och försvar. Applicering: 2–3 sprayningar i vardera näsborren. Upprepa 3–4 ggr/dag.

  • Förebygger och lindrar allergiska besvär
  • Skyddar inom 5-15 minuter
  • För vuxna och barn från 12 år
  • Innehåller 15 ml, motsvarande 125 sprayningar

Läs bruksanvisningen noggrant. Använd inom 30 dagar efter första användningen.

Allenasal® Defence (glycerol, solagum) nässpray. Medicinteknisk produkt. Förebygger och lindrar allergiska besvär (av olika orsaker). Från 12 år. Användning under graviditet, amning, vid astma eller svåra luftvägssjukdomar rekommenderas inte. Om ingen förbättring sker inom 7 dagar bör läkare kontaktas.