Allergitabletter

Allergitabletter, så kallade antihistamintabletter, tas mer eller mindre regelbundet och hjälper till att minska effekterna av histamin. Tabletterna är snabbverkande och hjälper mot ögonbesvär men också mot rinnsnuva och nysningar. En del klarar sig bra på enbart ett par doser medan andra behöver ta läkemedlet regelbundet under hela pollensäsongen för att slippa besvär. Här finner du tips på icke-tröttande allergitabletter.