Lomudal® (natriumkromoglikat) ögondroppar

Lomudal® ögondroppar används vid behandling av allergiska ögonbesvär, exempelvis ögonbesvär vid pollenallergi. Lomudal® ögondroppar kan tas förebyggande men även då besvären redan börjat. Vanliga symtom vid allergiska ögonbesvär är rodnad, klåda, sveda, och ökat tårflöde. Oftast är båda ögonen irriterade.

Lomudal®

Lomudal® ögondroppar förhindrar att ämnen som framkallar inflammation, till exempel histamin, frisätts i ögat. På så sätt motverkas allergisk inflammation i ögat. För bästa effekt tas Lomudal® ögondroppar förebyggande men används även då besvären redan börjat. Lomudal® endospipetter är utan konserveringsmedel och kan användas tillsammans med kontaktlinser.

 • Receptfritt läkemedel
 • Behandlar och förebygger ögonbesvär
 • Dosering:
    - 20 mg/ml: 1-2 droppar i varje öga 4 ggr/dag
    - 40 mg/ml: 1-2 droppar i varje öga 2 ggr/dag
 • För alla åldrar
 • Kan användas av gravida och ammande
 • Ögondropparna finns i förpackning om
    - 20 mg/ml 5 ml och 13,5 ml droppflaska
    - 40 mg/ml 20x1 och 60x1 endospipetter

Läs bipacksedeln noggrant

Lomudal® (natriumkromoglikat) ögondroppar. Receptfritt läkemedel. Används vid behandling av ögonbesvär vid pollenallergi. Finns i 20 mg/ml droppflaska och 40 mg/ml endosbehållare. Vid användning av mjuka kontaktlinser bör endosbehållare utan konserveringsmedel användas. Kontakta läkare om du inte får effekt av läkemedlet inom några dagar.

  För mer information

  Besök www.fass.se