Nasacort® (triamcinolon) nässpray

Nasacort® nässpray är ett inflammationshämmande medel för lokal lindring av allergiska symtom i näsan, såsom nysningar, klåda, nästäppa eller rinnsnuva, t ex vid pollenallergi.

Nasacort®

Nasacort® är en doftfri nässpray som tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider. Nasacort® behandlar allergisk hösnuva, kallas även för säsongsbunden allergisk rinit. Hösnuva förekommer under vissa tider på året, och är en allergisk reaktion som orsakas av att man andas in pollen från träd, gräs, ogräs eller mögel och svampsporer. Nasacort® har effekt hos vissa personer redan under den första behandlingsdagen, medan det kan dröja 3-4 dagar för andra innan besvären minskar. När allergibesvären är under kontroll kan dosen minskas från 2 till 1 sprayning i vardera näsborre 1 gång dagligen. Nasacort® är receptfri från 18 års ålder.

  • Receptfritt läkemedel 55 μg/dos
  • Behandlar allergiska besvär vid säsongsbunden allergisk rinit
  • Anti-inflammatorisk
  • Nässpray 20 ml med 120 doser per förpackning
  • Dos: Startdos 2 spraydoser i varje näsborre 1 gång/dag
  • För vuxna från 18 år

Läs bipacksedeln noggrant

Nasacort® (triamcinolonacetonid) nässpray 55 mikrogram/dos. Receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln noga före användning. För behandling av symtom vid säsongsbunden allergisk rinit (hösnuva) för vuxna från 18 år. Tala med läkare om du har någon obehandlad infektion i näsan eller svalget, om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har haft en skada eller sår i näsan, om du har haft glaukom eller katarakt. Rådfråga vården innan användning om du är gravid eller ammar. Om ingen förbättring sker inom två veckor ska läkare kontaktas.

För mer information

Besök www.fass.se