Ögondroppar

Ögondroppar förhindrar att inflammationsframkallande ämnen som histamin frisätts i ögat. Dessa används både förbyggande och vid allergiska symtom i syfte att motverka en allergisk reaktion. Det brukar ofta vara en god idé att komplettera allergitabletter med ögondroppar för att minimera de allergiska besvären.