Gräspollen

Cykel-på-äng

Gräs kan beskrivas som ett- eller fleråriga örter i varierande storlek och finns att hitta på tomter, åkrar och ängar över hela landet. De vilda sorterna blommar ofta vid olika tidpunkter och producerar generellt stora mängder pollen. Något som resulterar i att gräspollen mer eller mindre finns i luften ända från april till oktober, i varierande grad. Det finns många olika sorters gräs men en sak de har gemensamt är att de flesta av dem blommar under högsommarperioden. Under blomning friger gräset måttliga till höga halter av pollen. Varma och torra dagar med svag vind resulterar ofta i väldigt höga pollenhalter. Är du dessutom överkänslig mot en typ av gräspollen så är du oftast känslig mot flera. Förutom att Timotej anses vara vanligast bland de ängsväxande gräsen är det inte många som vet att även vass och sädesslag tillhör gräsfamiljen. Växtlighet som finns i stort sett överallt omkring oss, i de allra flesta utomhusmiljöer.