Pollenallergi hos barn

Pollenallergi uppstår oftast i skolåldern. Precis som hos vuxna är det främst ögon, näsa och i vissa fall luftvägar som påverkas. De symtom som drabbar de allra flesta med pollenallergi är röda, rinnande och ofta kliande ögon. Utbredd klåda i ansiktet, runt näsan och i svalget är också vanligt förekommande. Märker du att ditt barn uppvisar liknande symtom, kanske hostar och verkar extra trött under vår och sommar så kan det alltså bero på allergi.

Är pollenallergi ärftligt?

Barn kan drabbas av allergier trots att varken föräldrar eller andra släktingar är drabbade. Barnet riskerar däremot att ärva en ökad benägenhet att reagera allergiskt om någon familjemedlem bär på en allergi. Det är dock omöjligt att säga mot vilken allergi och hur allvarlig den kan tänkas bli.

Viktigt att tänka på!

Precis som vid andra sjukdomar och infektioner kan kroppen behöva lite extra vila under pollensäsongen. Många blir trötta, irriterade och sover dåligt. Så även barn. Det bästa man kan göra är att lindra besvären med hjälp av receptfria läkemedel anpassade för barn och i största möjliga mån minimera exponeringen av pollen. Viktigt är även att informera personal på förskola eller skola om ditt barns allergi. Här får du praktiska råd om mediciner och enkla tips på hur du i din vardag kan minska din exponering av pollen.