Pollenprognos Malmö

Pollenprognos 2020 

Data: Pollenrapporten.se, Naturhistoriska riksmuseet. Tabellen visar pollensäsongen i Sverige. I södra Sverige börjar säsongen i regel två veckor tidigare och i norra Sverige någon eller några veckor senare. Viktigt att ha i åtanke är att säsongen kan se ganska olika ut från år till år. Allt beror på hur vädret och temperaturen sett ut under året. Är det ett gynnsamt år ur pollensynpunkt med sol och höga temperaturer, kan blomningen ske tidigare än i diagrammet ovan. Är det däremot kallt långt in på vårkanten kan säsongen starta senare. Ta därför för vana att hålla lite extra koll på de realtidsuppdaterade pollenprognoserna när du känner att våren ligger i luften.

Här kan du få en realtidsuppdatering om pollenläget i Malmö.