Paine ja vesi,

niin ei lika pesi

Vaarallisten aineiden kuljetukset

Öljy- ja liuotinerotinkaivon pintakerros sekä pohjasakka ja öljysäiliöiden puhdistusjäte ovat ONGELMAJÄTETTÄ. Vaarallisten aineiden kuljetukset tulee suorittaa aina ADR –hyväksytyllä kuljetuskalustolla, sekä ympäristökeskuksen myöntämien lupien sanelemien rajoitusten mukaisesti.

Kunnasta riippuen tyhjennyksistä on annettu eri määräyksiä. Yleisohjeena voidaan sanoa, että erottimet on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa, jos on toimintaa, josta saattaa päästä öljy-/liuotinaineita viemäröintiin.

Vaarallisten aineiden kuljetukset ja varastointi ovat jätteen tuottajan vastuulla, aina siihen hetkeen asti jolloin ne luovutetaan asianmukaiset käsittelyluvat omaavalle kuljetusyrittäjälle ja/tai käsittelylaitokselle.

 

Vaarallisten aineiden kuljetukset osaavien ammattilaisten toimesta

Meillä SanMat-IPT Oy:llä on vaadittavat luvat, kalusto ja ammattitaito (ympäristölupa, lupanro 0699 Y 0013-111.).

Kuopio

Kiveläntie 7, 70460 Kuopio
Toimisto: 040 5933432
Päivystys: 042 432 001
sanmat@sanmatipt.fi

Joensuu

Paukkajantie 6, 80130 Joensuu

Päivystys: 042 432 001
sanmat@sanmatipt.fi

Iisalmi

Teollisuuskatu 12, 74120 Iisalmi

Päivystys: 042 432 001
sanmat@sanmatipt.fi

Kotka

Keltakalliontie 1, 48770 Kotka

Päivystys: 042 432 001
sanmat@sanmatipt.fi

Asiakaspalvelu

042 432 001
sanmat@sanmatipt.fi